ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นายมีชัย TPD044B000576 Kerry Jul 31, 2019 072019000001
Cununya Siripongkhunarach TPD044J000336 Kerry Nov 13, 2018 14:00 112018000003
ชื่อลูกค้า : นายมีชัย
Tracking number : TPD044B000576
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : Cununya Siripongkhunarach
Tracking number : TPD044J000336
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2018 14:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000003
Powered by MakeWebEasy.com