เสน่ห์เมืองรอง ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเมืองลำปาง เกาะคา แจ้ซ้อน แม่เมาะ (พักเกาะคา) 4 วัน 3 คืน (รับ-ส่งสนามบินเชียงใหม่)

Last updated: Dec 3, 2020  |  283 จำนวนผู้เข้าชม  |  โปรแกรมท้วร์

เสน่ห์เมืองรอง ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเมืองลำปาง เกาะคา แจ้ซ้อน แม่เมาะ (พักเกาะคา) 4 วัน 3 คืน (รับ-ส่งสนามบินเชียงใหม่)

วันแรกของการเดินทาง  สักการะ 3 พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้า              ทีมงานรอต้อนรับคณะเดินทางที่สนามบินเชียงใหม่ (ลูกค้าจองตั๋วเครื่องบินเองหน้าเว็บไซด์ หรือให้ทางทัวร์จองให้ ชะระเงินตามราคาหน้าตั๋ว)

สาย             นำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำพูน แวะสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ปุชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ปฏิมากรรมแบบล้านนาไทยดั้งเดิม และเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดในปีระกาอีกด้วย 

เที่ยง           นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปาง - ห้างฉัตร  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านครัวกะลา (เลือกสั่งตามอัธยาศัย)

13.00 - 13.20 น.    นำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเขลางค์นคร (ลำปาง) ชมความงดงามของวิหารหลวง และองค์พระธาตุเจดีย์  สักการะพระแก้วดอนเต้า ที่ประดิษฐานภายในกุฏิพระแก้ว พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีตำนานเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยเมืองลำปางต้องสาป

14.00 - 14.30 น.     นำท่านแวะจิบชากาแฟ หรือจะทานอาหารว่างตามอัธยาศัย หรือจะพายเรือเล่น ที่ร้าน "มอกกิ๋นได้" ร้านเก๋ ๆ เหมาะแก่การเซลฟี่ และนั่งพักผ่อนเย็น ๆ ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่

15.45 - 16.00 น.     นำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดนาคเพื่อไปสู่วิหารด้านบนยอดเขา หรือจะให้รถขึ้นไปส่งด้านบนก็ได้ตามอัธยาศัย ทัศนียภาพด้านบนยอดเขาถือว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรม หรือจะเป็นทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นอำเภอแม่ทะได้โดยรอบ 

15.00 - 15.30 น.      นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Safe House รีสอร์ท ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน ชมบรรยากาศทุ่งนาป่าเขียวรอบ ๆ ที่พัก 

17.30 - 19.00 น.       บริการอาหารค่ำภายในที่พัก (เลือกสั่งตามอัธยาศัย)

วันที่สองของการเดินทาง แจ้ห่ม  วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส -  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น้ำพุร้อนและน้ำตกแจ้ซ้อน

07.00 - 08.00 น.    บริการอาหารเช้าภายในที่พัก (ข้าวราดแกง, ไข่ดาว, ไข่เจียว, ชา, กาแฟ - รวมอยู่ในค่าทัวร์)  วันนี้ให้ท่านเตรียมสัมภาระที่จะใช้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายหลังจากไป อช.แจ้ซ้อน ติดตัวไปด้วย 

08.30 - 10.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ "วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส" หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติจอมเกล้าราชานุสรณ์ วัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอเมซิ่งที่สามารถนำเอาพระเจดีย์ต่าง ๆ ไปประดับประดาบนยอดเขาได้อย่างสวยงาม แต่การที่จะขึ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจะต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่บริเวณด้านล่างของวัด และขึ้นไปสู่ด้านบน หลังจากนั้นต้องลงเดินเท้าขึ้นบรรไดไปอีกประมาณ 300 กว่าขั้น (ผู้มีโรคประจำตัวไม่แนะนำ) เพื่อขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท และชมวิวทิวทัศน์ด้านบน  ทีมงานบริการน้ำดื่มพร้อมแจกกระเป๋าสะพายขวดน้ำให้ท่านละ 1 ชุด * สามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมได้ หากคณะของท่านเดินทางไม่ไหว

12.00 - 13.00 น.        บริการอาหารเที่ยง บริเวณร่มศาลาของวัดด้านล่าง เป็นอาหารกล่องแบบเซ็ทเมนู (เลือกเมนูตามใจชอบ รวมอยู่ในค่าทัวร์)

13.00 - 13.30 น.          นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ภายในอุทยานมีกิจกรรมคือ สามารถนำไข่ไก่ไปลวกที่บ่อน้ำพุร้อนเพื่อทำเป็นไข่ออนเซ็นธรรมชาติ ทีมงานจะแจ้งให้ทราบว่าลวกกี่นาทีจะได้ไข่ลักษณะไหน ตามที่ท่านต้องการ ข้อดีของไข่ออนเซ็นคือ สามารถเก็บได้ในอุณภูมิห้องหลายสัปดาห์ ไข่ไม่เสีย ยิ่งแช่เย็นจะเก็บได้นานยิ่งขึ้น 

                                         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแช่น้ำร้อนออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถ หรือจะเป็นกิจกรรมนวดฝ่าเท้า นวดแผนไทย ก็มีบริการเช่นเดียวกัน  ท่านสามารถเดินเข้าไปชมความงดงามของน้ำตกแจ้ซ้อนได้ หรือจะลงเล่นน้ำในจุดที่อนุญาตให้เล่นก็ได้อีกเช่นกัน สโลว์ไลฟ์กับธรรมชาติให้เต็มเปี่ยม 

 

                                         ทีมงานตั้งซุ้มบริการของว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณอุทยาน

16.00 - 17.45 น.          ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก The Safe House รีสอร์ท 

18.30 - 22.30 น.         บริการรับ-ส่ง ท่านไปที่ "ร้านแซ่บฮิมสวน" ใกล้ ๆ ที่พัก เพื่อเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามใจชอบ  ทางร้านบริการดนตรีเพื่อเปิดฟัง หรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ตามอัธยาศัย ท่านที่ต้องการพักผ่อนมีรถบริการส่งตลอดเวลา

วันที่สามของการเดินทาง   วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) -  สวนเฉลิมพระเกียรติ - ทุ่งดอกบัวตอง - พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ (แม่เมาะ) - ล่องแพไม้ไผ่ภูผาหอบ ชมถ้ำรูปหัวใจ

07.00-08.45 น.          บริการอาหารเช้าภายในที่พัก  (ข้าวต้มเครื่อง, ไข่ดาว, ไข่เจียว, ใส้กรอก, ชา, กาแฟ - รวมอยู่ในค่าทัวร์) วันนี้เตรียมกางเกงไปเปลี่ยนหลังจากล่องแพไม้ไผ่ด้วยนะครับ

09.00 - 10.00 น.        นำท่านเดินทางสู่วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) สักการะพระพุทธรูปและชมทัศนียภาพบนเนินเขา สามารถเห็นวิวอำเภอแม่เมาะ ที่มีความงดงาม ก่อนเดินทางเข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

10.30 - 10.45 น.          นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขึ้นไปชมความงดงามของสวนเฉลิมพระเกียรติ ที่สามารถเห็นวิวทุ่งดอกบัวตองได้อย่างอลังการ (ดอกบัวตองจะบานช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปี) สามารถถ่ายรูปบนสกายวอร์คเก๋ ๆ และมีจุดให้เดินเที่ยว 3 ที่คือ สวนสมุนไพร สวนนก (หอชมนก) และสวนสัตว์โลกล้านปี (สำหรับเด็ก)  

12.00 - 13.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารภายในสนามกอล์ฟแม่เมาะ (เลือกสั่งตามอัธยาศัย) 

13.30 - 14.20 น.            ชมพิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้า และกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้าหลักให้แก่ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการบรรยายและการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

14.20 - 14.45 น              นำท่านล่องแพไม้ไผ่ชมความงดงามของปฏิมากรรมธรรมชาติ "ถ้ำรูปหัวใจ" ที่ภูผาหอบ รอยเลื่อนแผ่นดินกว่าสามแสนปี สามารถเดินสำรวจธรรมชาติได้ และมีกิจกรรมพายเรือคายัก หรือจะลงเล่นน้ำที่ชายหาดน้ำจืดก็ได้เช่นเดียวกัน

16.00 - 17.00 น.           ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก The Safe House รีสอร์ท 

18.00 - 20.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน "ชาบูชมวัง" เลือกสั่งได้ตามอัธยาศัย มีบริการดนตรีโฟร์คซองเบา ๆ ในบรรยากาศริมแม่น้ำวัง อำเภอเกาะคา 

                                            ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง     ซิตี้ทัวร์ - กาดทุ่งเกวียน - สนามบินเชียงใหม่ 

07.00-09.00 น.           รับประทานอาหารเช้าภายในที่พัก (ราดหน้า, ผัดซีอิ้ว, ผัดไทย, ข้าวขาหมู, ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น, ข้าวต้มเครื่อง (เลือกสั่งตามใจชอบ) ชา, กาแฟ มีบริการ รวมในค่าทัวร์)  เช้านี้ท่านใดสนใจจะไปชมความอัศจรรย์ที่เขาส่องกระจก สามารถแจ้งได้  เป็นช่องเขารูปวงกลม ที่พอแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วจะสาดแสงเหมือนกระจกสะท้อนแสง เวลาชมคือ 06.30 - 07.30 น. ในตอนเช้า  สามารถใส่บาตรเช้าได้ ตามที่ท่านแจ้งทางทัวร์

09.20 - 10.00 น.           ซิตี้ทัวร์ - ชมพิพิธภัณฑ์ ธนบดี ต้นกำเนิดของชามกาไก่ งานเซรามิคในเมืองลำปาง,  เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาดั้งเดิม เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้,  สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลำปางเพื่อขอขมาลาโทษสิ่งที่อาจกระทำล่วงเกินใดๆ ก็ตาม,  ผ่านชมสะพานรัษฎาภิเศก สะพานที่ได้ชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คประจำเมืองลำปาง, ชมบ้านเรือนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองลำปาง (หากท่านต้องการแวะที่ใดเพิ่มเติมในตัวเมืองแจ้งทางทัวร์ได้ครับ)  

12.00 - 13.00 น.              อิสระรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารภายในตัวเมืองลำปาง 

13.00 - 13.30 น.               นำท่านแวะซื้อของฝากที่ "กาดทุ่งเกวียน" ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 

15.00 - 16.00 น.              ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

2-3 ท่าน รถเล็ก (Eco Car)      6,000.- บาท
4-5 ท่าน รถตู้ปรับอากาศ          7,800.- บาท
6-8 ท่าน รถตู้ปรับอากาศ         6,000.- บาท
9-10 ท่าน รถตู้ปรับอากาศ        5,500.- บาท

ราคานี้รวม 

1.  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000.- บาท
2.  มัคคุเทศก์อาชีพตลอดการเดินทาง
3.  ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามรายการ
4.  ค่าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 250.- บาท)
5.  ค่าพาหนะในการเดินทาง (รถเล็ก หรือรถตู้ปรับอากาศ) 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7.  ค่าน้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยวบนรถ
8.  ค่าล่องแพ และกิจกรรมทางน้ำ
9.  ค่าร้องเพลงคาราโอเกะ ร้านแซ่บฮิมสวน

ราคานี้ไม่รวม

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - เชียงใหม่
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านครัวกะลา (สั่งตามอัธยาศัย)
3.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มมื้อค่ำบริการที่รีสอร์ท (สั่งตามอัธยาศัย)

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านมอกกิ๋นได้
5.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านแซ่บฮิมสวน
6.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้านชาบูชมวัง
7.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
8.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตัวเมืองลำปาง

 

Powered by MakeWebEasy.com