สายบุญ ตอนที่ 2 วัดพระธาตุดอยพระฌาน วิหารพุทธเหนือม่านหมอก (มีคลิป)

Last updated: Dec 3, 2020  |  877 จำนวนผู้เข้าชม  |  สายบุญ

สายบุญ ตอนที่ 2  วัดพระธาตุดอยพระฌาน วิหารพุทธเหนือม่านหมอก (มีคลิป)

 

 

ประวัติดอยพระฌาน

จากบันทึกในคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ ของวัดนาคตหลวงเขียนไว้ว่า “เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ฌานมาพักอยู่เหนือม่อนดอยแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่า ดอยพระฌาน” เนื่องด้วยพระองค์เสด็จมาด้วยการเหาะเหินเดินอากาศ ภาษาท้องถิ่นเรียกการเหาะว่าฌาน ดอยนี้จึงได้ชื่อว่า ดอยพระฌาน มาด้วยเหตุนั้น จุดที่พระพุทธเจ้าทรงพักอยู่นั้นมีเพียงแค่อาสนะนั่งที่ประกอบด้วยก้อนหิน ก้อนดิน ศิลาแดงก้อนเล็กก้อนน้อย เป็นที่กราบไหว้บูชาของปู่ย่าตายายในสมัยอดีต

วัดพระธาตุดอยพระฌาน สร้างขึ้นราว จุลศักราช ๑,๒๖๒ เดือน ๙ แรม ๗ ค่ำ ปีชวด (เทียบราว ๆ ปี พ.ศ.2444 หรือ คศ. 1901) ร้อยกว่าปีก่อน โดยครูบาเจ้าเตจ๊ะ สิริธมฺโม วัดป่าตันหลวง ครูบาธำ ธมฺมลังกา วัดนาคตหลวง ได้ไปนิมนต์ ครูบาเจ้าอโนไชย ผู้ปกครองคณะสงฆ์ลำปาง วัดปงสนุกเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มาเป็นประธานสงฆ์  ซึ่งมีครูบาเจ้าปินดา วัดปงสนุกใต้ ครูบาเจ้าเตจ๊ะ  สิริธมฺโม,  ครูบาเจ้าธำ ธมฺมลังกา ร่วมกับพระสงฆ์สามเณรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ขอขมาสถานที่ แล้วทำการปฏิสังขรณ์ ก่อเจดีย์พระธาตุขึ้นมาครอบแท่นอาสนะ เหนือยอดดอยพระฌานแห่งนี้

ประวัติวัดพระธาตุดอยพระฌาน

ดอยพระฌานเป็นดอยเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับ เป็นที่ยำเกรงของชาวบ้าน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวตำบลป่าตันให้ความเคารพนับถือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งแรกยังไม่มีผู้ใดมาอยู่อาศัยหรือก่อสร้างเพิ่มเติม มีเพียงการขึ้นมากราบสักการะปีละครั้งจากคนในชุมชนตำบลป่าตัน พระครูปัญญาวุฒิคุณ (หลวงพ่อปัญญา คนฺธิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวง ท่านได้นำชาวบ้านขึ้นมาดูแล ปรับปรุงสถานที่ สร้างบ่อน้ำ สร้างศาลา ไถปรับสันเขาให้เป็นลาน เพื่อความสะดวกแก่การประกอบพิธีบูชาพระธาตุ และท่านยังเป็นผู้นำชาวบ้านให้ขึ้นมาประกอบพิธีบูชาพระธาตุเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่จนเมื่อท่านได้ละสังขารไป โดยท่านได้บอกแก่ชาวบ้านนาคตไว้ว่า “ท่านไม่ใช่เจ้าของดอยพระฌาน ท่านทำได้แค่นี้แต่ต่อไปในภายหน้า เจ้าของเขาจะมาบูรณะก่อสร้างให้เจริญรุ่งเรือง” ซึ่งคำบอกเล่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านนาคตแล้วในปัจจุบัน

ประวัติการสร้าง

พระอาจารย์พรชัย อคฺควํโส เจ้าอาวาส ได้มาพำนักอยู่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 พร้อมกับพระภิกษุสหธรรมิกที่บวชพร้อมกัน ซึ่งเป็นชาวบ้านนาคตคือ พระปิยพงษ์ ธมฺมวํโส พระอาจารย์พรชัย ท่านได้เล่าว่า ก่อนที่จะรู้จักดอยพระฌาน ได้มีนิมิตบอกให้ท่านมาอยู่ที่แห่งหนึ่ง เป็นดอยที่มีพระธาตุสีขาว มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ไม่ไกลจากบ้านท่านปิยพงษ์ โดยในนิมิตได้บอกว่า “ขอให้มาช่วยสร้างวัดให้หน่อย ต่อไปในภายหน้าคนจะขึ้นมาเยอะ ที่นี่จะพาคนไปสวรรค์ได้มาก” ท่านปิยพงษ์ คาดว่าจะเป็นพระธาตุดอยพระฌาน ที่มองเห็นได้จากหน้าบ้านท่าน ท่านเคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยขึ้นไป จึงได้นัดหมายกันเดินทางมาสำรวจและตัดสินใจเริ่มสร้างวัด โดยท่านปิยพงษ์ได้มีนิมิตฝันว่า มีพญานาคใหญ่มารับพระทั้งสองขึ้นหลังแล้วพาข้ามแม่น้ำจางขึ้นมาบนดอยพระฌานที่มีงูจำนวนมากพันคลุมอยู่ทั้งดอย

ท่านเจ้าอาวาสเล่าเกี่ยวกับแม่ย่าสุมาลีไว้ว่า วันหนึ่ง เมื่อต้นปี 2555 ขณะท่านกำลังอ่านหนังสืออยู่ในกุฏิ เวลาใกล้เที่ยง ปรากฏมีร่างคนร่างหนึ่ง เดินทะลุประตูเข้ามาในห้อง เห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน เป็นสตรี ทรงผมหยิกฟูละเอียด ย้อมผมสีม่วง แต่งหน้าเข้ม ปากแดง มีผ้าคลุมสีดำคลุมตัว  มีคอปกตั้งอย่างฝรั่ง เข้ามายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าสักพักก็เอ่ยด้วยเสียงดุ ๆ ว่า ท่าน “ท่านมาอยู่ที่นี่นานแล้ว เมื่อไหร่จะเริ่มสร้างวิหาร” ท่านเจ้าอาวาสจึงตอบในใจกลับไปว่า “ก็ไม่มีทุนทรัพย์ จะสร้างได้อย่างไร หาทุนมาให้สิ แล้วจะสร้างให้” สตรีท่านนั้นก็ตอบว่า “ได้ เดี๋ยวจะหาให้” แล้วร่างนั้นก็หายไป

Powered by MakeWebEasy.com