Stevia Products

New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บ, อบแห้ง และบดจนเป็นใบชาหญ้าหวานล้วน ที่มีคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 1,600 ฿ 1,600 -47%
สมาชิก THB 1,400 ฿ 1,400
-53%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บ, อบแห้ง และบดจนเป็นใบชาหญ้าหวานล้วน ที่มีคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 1,500 ฿ 1,500
THB 900 ฿ 900 -40%
สมาชิก THB 800 ฿ 800
-47%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บ, อบแห้ง และบดจนเป็นใบชาหญ้าหวานล้วน ที่มีคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 600 ฿ 600
THB 500 ฿ 500 -17%
สมาชิก THB 450 ฿ 450
-25%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บ, อบแห้ง และบดจนเป็นใบชาหญ้าหวานล้วน ที่มีคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 200 ฿ 200
THB 180 ฿ 180 -10%
สมาชิก THB 160 ฿ 160
-20%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บและอบแห้งจนเป็นใบชาหญ้าหวานคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 1,600 ฿ 1,600
THB 1,000 ฿ 1,000 -38%
สมาชิก THB 900 ฿ 900
-44%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บและอบแห้งจนเป็นใบชาหญ้าหวานคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 800 ฿ 800
THB 550 ฿ 550 -31%
สมาชิก THB 500 ฿ 500
-38%
New

ใบชาหญ้าหวานอินทรีย์ ที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกโดยไร้สารเคมี 100% จากฟาร์มหญ้าหวานอินทรีย์ ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดเก็บและอบแห้งจนเป็นใบชาหญ้าหวานคุณภาพ แตกต่างจาการปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไป

THB 60 ฿ 60
THB 45 ฿ 45 -25%
สมาชิก THB 42 ฿ 42
-30%
Best Seller

สารสกัดหญ้าหวาน หรือสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 12,000 ฿ 12,000
THB 9,000 ฿ 9,000 -25%
สมาชิก THB 8,500 ฿ 8,500
-29%
New

สารสกัดหญ้าหวาน หรือสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 6,000 ฿ 6,000
THB 4,900 ฿ 4,900 -18%
สมาชิก THB 4,800 ฿ 4,800
-20%
Best Seller

สารสกัดหญ้าหวาน หรือสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 2,400 ฿ 2,400
THB 2,050 ฿ 2,050 -15%
สมาชิก THB 2,000 ฿ 2,000
-17%
Best Seller

สารสกัดสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อเก็บไว้ใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 1,200 ฿ 1,200
THB 1,100 ฿ 1,100 -8%
สมาชิก THB 1,050 ฿ 1,050
-13%
Best Seller

สารสกัดหญ้าหวาน หรือสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 600 ฿ 600
THB 580 ฿ 580 -3%
สมาชิก THB 560 ฿ 560
-7%
New

สารสกัดหญ้าหวาน หรือสเตเวีย คือสารให้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ละลายในน้ำร้อนเพื่อใช้แทนน้ำเชื่อมได้เลย สารหวานที่ชื่อว่า Stevioside สกัดได้จากใบหญ้าหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ที่ลดน้ำหนัก งดน้ำตาล

THB 150 ฿ 150
THB 130 ฿ 130 -13%
สมาชิก THB 120 ฿ 120
-20%
New

ชาสมุนไพรหญ้าหวาน กรีนสวีท ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือด ชงดื่มเป็นชาสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพ ดื่มอุ่นๆ ก่อนอาหารทุกมื้อ หรือแช่เย็นดื่มต่างน้ำได้ทั้งวัน ราคา 65 บาท

THB 65 ฿ 65
Best Seller

๐ จากธรรมชาติ 100% ๐ ให้แคลอรี่น้อยลง 50% ๐ เป็นเกล็ดให้รสหวานธรรมชาติเหมือนน้ำตาล ๐ ปราศจากสารสังเคราะห์ และสารฟอกขาว

THB 100 ฿ 100
THB 80 ฿ 80 -20%
สมาชิก THB 75 ฿ 75
-25%
Powered by MakeWebEasy.com